fbpx

ORA samler viden og erfaringer

Det helt store kodeord er vidensdeling, når ORA i øjeblikket tager næste skridt i et projekt, der skal samle viden og erfaringer til fordel for landets amatørmusikere.
”Det handler om at samle viden og formidle viden til amatørmusikere. Vi er gået videre til anden fase, hvor vi skubber projektet ud mod og til brugerne, men er stadig i den opbyggende fase med indsamling af data og viden,” forklarer projektleder Mikkel Larsen.
Projektets omdrejningspunkt bliver i første omgang en hjemmeside, hvor amatørmusikere og andre nysgerrige kan søge viden og svar på den meste, der omhandler livet som musiker.
”Det kan være viden om at stemme et trommesæt, skrive en ansøgning eller finde ansøgningsfrister for forskellige relevante puljer eller lignende,” fortæller projektlederen.
I forbindelse med opbygningen af både hjemmeside og vidensbank er ORA på jagt efter musikernes input ved hjælp af en stor spørgeskemaundersøgelse, der består af et skema for folk i musikbranchen og et skema specifikt for musikerne, så organisationen kan få et større indblik i, hvad vækstlagets musikere og branchen generelt efterspørger.
”Vi vil gerne vide, hvad musikerne gerne vil vide noget om. Det gør vi for at finde ud af, hvad branchen savner eller mangler på dette felt,” forklarer Mikkel Larsen og fortsætter.
”Det handler om at give så mange muligheder og input som muligt.”
Når selve hjemmesiden er oppe at køre, er det planen, at der skal tilknyttes en konsulent til projektet, som kan være med til at udbrede og uddybe den indsamlede viden.
Det kan for eksempel ske ved besøg på uddannelsesinstitutioner, hvor musik er en del af hverdagen. Det kan også være på en højskole, hvor man skal have hjælp til at sætte en festival op eller noget helt tredje.
Og ifølge projektleder Mikkel Larsen er projektet ramt lige på kornet i forhold til amatørmusikerne.
”Vi har fået rigtig god feedback, og der er stor begejstring omkring projektet,” slutter han.

Brugerundersøgelse for musikere

Brugerundersøgelse for musikbranchen