fbpx

I vores koncertprojekt Plekter Tour er der afsat en pulje til bands og solister, der arrangerer deres egne koncerter.

Puljen skal dække udgifterne når to eller flere bands eller solister udveksler koncerter på tværs af landet – Vi kalder det Plekter DIY.

Koncerterne bliver en del af det officielle Plekter Tour program, og hvis bevillingen gives omkring promoveringen af sæsonens Plekter Tour, så bliver koncerterne inkluderet i denne PR.

RETNINGSLINJER

Man vil kunne søge om transportstøtte til alle sine Plekter DIY koncerter og overnatning til én af sine udekoncerter, hvis følgende retningslinjer er opfyldt:

I er min. to bands eller solister der vil spille koncerter sammen i hver jeres hjemby – altså min. to koncerter med samme line-up. Bemærk: der må gerne være ét eller flere bands på samme koncertaften som ikke er med til udvekslingen.

I må ikke være fra samme landsdel – eller som min. være bosiddende 30 km. fra hinanden (der kan laves undtagelser for dette).

Alle udvekslingskoncerter skal ligge indenfor en 6 måneders periode.

I skal have en mail bekræftelse fra alle spillesteder for at kunne søge støtten. Koncertdatoer behøver ikke at være på plads på ansøgningstidspunktet.

Første udvekslingskoncert skal ligge min. 2 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Transportstøtten bliver først udbetalt efter den pågældende koncert, og når vi har modtaget kvitteringer samt et udfyldt refusionsark med underskrift.

I må gerne være 3 eller 4 bands/solister der udveksler koncerter, og du/I kan få transportstøtte til alle de koncerter, der er en del af udvekslingen, men vi dækker kun overnatning til én af jeres udekoncerter.

DÆKNING AF UDGIFTER

ORA dækker som udgangspunkt dine transportudgifter ud fra et sæt retningslinjer:

  • Der er et max. beløb for hver koncert, som udregnes på følgende måde: Antallet af km mellem bandets hjemby/adresse og spillestedet tur/retur ganges med taksten på kr. 3 kr pr. km., hvortil man kan lægge eventuelle bro- eller færgebilletter. Dette, endelige beløb kan udbetales én gang pr. band. Så det er som udgangspunkt ikke muligt at få refusion for flere biler pr. koncert.
  • Er der specielle behov ift. transporten, som gør, at ovennævnte max. beløb ikke er nok, skal der laves en aftale med ORA inden koncerten, for at ekstra udgifter kan accepteres.
  • Der er afsat max. kr. 600 pr. solist og kr. 2000 pr. band til overnatning til én af dine udebanekoncerter.
  • Der gives kun refusion ved indsendelse af korrekt udfyldt transportrefusionsblanket. ORA modtager mange forkert udfyldte eller mangelfulde blanketter.
  • Det er bandets/solistens eget ansvar at tjekke den udfyldte blanket, samt kvitteringer inden afsendelse.
  • Man skal udfylde VENSTRE beløbs-kolonne, hvis man er kørt i egen/lånt bil. (Angiv antal km., så udregner arket selv beløbet). Udgifter til parkering, bro, færge, etc. udfyldes i HØJRE beløbs-kolonne.
  • Man skal udfylde HØJRE beløbs-kolonne, hvis man er kørt i lejet bil, kørt i tog, osv. (Angiv beløbet for udgifterne)
  • ORA skal have alle, relevante bilag før refusionen kan udbetales.
  • Refusionsblanket og kvitteringer skal være ORA i hænde senest 14 dage efter koncerten.

Bemærk: Der bliver kun udbetalt refusion to gange i løbet af en koncertsæson (halvår). Derfor kan der godt gå op til to måneder, før pengene står på din konto.

Hvis der ellers skulle være specielle forhold omkring netop din/jeres transport/overnatning, er I meget velkomne til at kontakte os.

Få refunderet dine udgifter ved at udfylde nedenstående ark og sende til plekter@ora.dk, sammen med originale kvitteringer på alle udgifter.

KALENDER

There are no upcoming events at this time.

FØLG ORA

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål angående PLEKTER DIY, så skriv til: jacob@ora.dk.