fbpx

Til foreninger: Academic License hos Winkas

Gør som mange andre foreninger og brug WinKAS Pro onlinesystem til håndtering af de mange arbejdsopgaver, som findes i en forening. Winkas flytter fokus og arbejdsopgaver ud på medlemmerne, så I som foreningsbestyrelse kan arbejde med de ting, som I er bedst til.

Som medlem af ORA er det muligt for netop din forening at få Academic License-priser i Danmark, da ORA er godkendt under ligningslovens paragraf 8A. Du kan derfor spare op til hele 1200 DKK årligt på abonnementet til Winkas.

WinKAS Pro kan løse mange af de udfordringer, som foreninger og organisationer står overfor — fx:

  • Global kontingentopkrævning og medlemshåndtering med rapportering af betalinger til lokalforeningerne.
  • Vedligeholdelse af medlemsoplysninger oprettet eller ændret via internettet eller fra lokalforeningerne.
  • Hel eller delvis regnskabsføring for lokalforeningerne, herunder budgettering — evt. på flere niveauer.
  • Håndtering af flere bankkonti.
  • Integration til eksisterende medlems- eller regnskabssystemer.
  • Arrangement-/kursusstyring og -booking.
  • Mulighed for egne kartoteker — direkte oprettet fra medlemskartoteket.
  • Mulighed for integreret webshop.
  • Mulighed for integreret online bookingsystem

Læs mere på: www.winkas.dk

 

FLERE MUSIKERTILBUD

Medlemskab gælder for et år ad gangen og koster kr. 300,- årligt (dog kun kr. 200,-, hvis du er under 25 år).

KONTAKT ORA

Du kan kontakte os via nedenstående formular eller sende en email til ora@ora.dk.

Tlf.nr.: 4072 9843

Adresse:
Farvergade 27A, 2. sal
1463 København K

Mer' Monitor! 46

Her kan du læse den nyeste udgave af bladet Mer’ Monitor!, som bliver udgivet af musikforeningen Mono i Aarhus i samarbejde med ORA.