fbpx
(Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)
Menu

ORA dækker som udgangspunkt dine transportudgifter til Plekter Tour ud fra et sæt retningslinjer:

 • Som udgangspunkt skal du vælge den billigst mulige transportløsning.
 • Der er et max. beløb for hver koncert, som udregnes på følgende måde:
  Antallet af km mellem bandets hjemby/adresse og spillestedet tur/retur ganges med taksten på kr. 3,00,- pr. km., hvortil man kan lægge eventuelle bro- eller færgebilletter oveni. Dette, endelige beløb kan udbetales én gang pr. band. Så det er ikke muligt at få refusion for flere biler pr. koncert.
 • Er der specielle behov ift. transporten, som gør, at ovennævnte max. beløb ikke er nok, skal der laves en aftale med ORA inden koncerten, for at ekstra udgifter kan accepteres.
 • Der er afsat max. kr. 600 pr. solist og kr. 2000 pr. band til overnatning til én af dine udebanekoncerter.
 • Der gives kun refusion ved indsendelse af korrekt udfyldt transportrefusionsblanket. ORA modtager mange forkert udfyldte eller mangelfulde blanketter. Det er bandets/solistens eget ansvar at tjekke den udfyldte blanket, samt kvitteringer inden afsendelse.
 • Man skal udfylde VENSTRE beløbs-kolonne, hvis man er kørt i egen/lånt bil. (Angiv antal km., så udregner arket selv beløbet). Udgifter til parkering, bro, færge, etc. udfyldes i HØJRE beløbs-kolonne.
 • Man skal udfylde HØJRE beløbs-kolonne, hvis man er kørt i lejet bil, kørt i tog, osv. (Angiv beløbet for udgifterne)
 • ORA skal have alle, relevante bilag før refusionen kan udbetales.
 • Refusionsblanket og kvitteringer skal være ORA i hænde senest 14 dage efter koncerten.
 • Bemærk: Der bliver kun udbetalt refusion to gange i løbet af en koncertsæson (halvår). Derfor kan der godt gå op til to måneder, før pengene står på din konto.  

Hvis der ellers skulle være specielle forhold omkring netop din/jeres transport/overnatning, er I meget velkomne til at kontakte os.

Få refunderet dine udgifter ved at udfylde nedenstående ark og sende til plekter@ora.dk, sammen med originale kvitteringer på alle udgifter: 

Download excel-ark til Transportrefusion.

*****

Er du i tvivl? Så kontakt Plekter koordinator Jacob Aa. Hansen på plekter(at)ora.dk

*****