- Vi arbejder for vækstlaget i Danmark
Menu

Klik på menupunkterne ovenfor for mere information.


Plekter dækker som udgangspunkt dine transportudgifter. MEN!! For at give så mange bands som muligt, chancen for at være en del af Plekter-touren, dækker ORA transportomkostninger ud fra et sæt retningslinier du kan se hér:

  • Man skal bruge billigst mulige transportmiddel/-løsning.
  • Der er et max. beløb for hver koncert, som udregnes på følgende måde:
    Antallet af km mellem bandets hjemby/adresse og spillestedet tur/retur ganges med taksten på kr. 3,00,- pr. km., hvortil man kan lægge eventuelle bro- eller færgebilletter. Dette, endelige beløb kan udbetales én gang pr. band. Så det er ikke muligt at få refusion for flere biler pr. koncert.
  • Er der specielle behov ift. transporten, som gør, at ovennævnte max. beløb ikke er nok, skal der laves en aftale med ORA inden koncerten, for at ekstra udgifter kan accepteres.
  • Der gives kun refusion ved indsendelse af korrekt udfyldt transportrefusionsblanket. ORA modtager mange forkert udfyldte eller mangelfulde blanketter, men det er bandets/solistens eget ansvar at tjekke den udfyldte blanket og kvitteringer inden afsendelse.
  • Man skal udfylde VENSTRE beløbs-kolonne, hvis man er kørt i egen/lånt bil. (Angiv antal km., så udregner arket selv beløbet)
  • Man skal udfylde HØJRE beløbs-kolonne, hvis man er kørt i lejet bil, kørt i tog, osv.. (Angiv beløbet for udgifterne)
  • ORA skal have alle, relevante bilag før refusionen kan udbetales.
  • Refusionsblanket og kvitteringer skal være ORA i hænde senest 14 dage efter koncerten.

SÅ: ORA dækker altså ikke udgifterne til limousiner med jacuzzi og fadølsanlæg, men hvis der ellers skulle være specielle forhold omkring transporten, er I meget velkomne til at kontakte os.

Du kan få refunderet transportomkostningerne ved at benytte excel-arket hérunder: 

Transportrefusionsblanket: Transportrefusion 2018

*****

Er du i tvivl? Så kontakt Plekter koordinator Jacob Aa. Hansen på plekter(at)ora.dk

*****