fbpx
- Vi arbejder for vækstlaget i Danmark
Menu

ORA søger musikelskende praktikanter til foråret 2019


Er du stor fan af vækstlagsmusik og skal i studiepraktik i foråret 2019?

ORA har plads til praktikanter med stor interesse for musik, formidling og projektledelse – og gerne også andre ting, såsom statistik – der har lyst til at være en del af et spændende musikteam. Arbejdsopgaverne vil spænde bredt, men praktikstillingerne vil have hver deres fokus.

Som praktikant hos ORA får du mulighed for at arbejde med hele processen fra strategi og planlægning over udførelse og implementering til evaluering og rapportering af projekterne. Du vil komme til at være en del af en organisation, der befinder sig imidtenaf musikkens vækstlag, og du vil få en brugbar og lærerig praktikperiode, hvor du får praktisk erfaring med målrettet kommunikation og webudvikling i musikbranchen.

DEN KOMMUNIKERENDE PRAKTIKANT
Vi leder efter en person med stor interesse for formidling og musik, som skal være med til at løfte kommunikationsopgaverne ift. organisationen og projekterne, bl.a. Plekter, AuditionDays, UHØRT Festival, EXCITE og Musikerdage. Arbejdsopgaverne vil generelt spænde bredt, men der vil være fokus på web og sociale medier, samt den overordnede kommunikationsstrategi.
Personen vil ligeledes have mulighed for at komme ud og opleve forskellige musikevents, der relaterer sig til opgaverne.

Arbejdsopgaver:

 • Formidling af nyheder og projekter på web og sociale medier – inkl. artikelproduktion til ora.dk
 • Opdatering af events på ora.dk
 • Idéudvikle på hjemmesidens features
 • Videreudvikle ORAs kommunikations- og brandingstrategi på web og sociale medier
 • PR-strategier ift. partnerskaber og sponsoraftaler

DEN PROJEKTLEDENDE PRAKTIKANT
Er du typen, der brænder for at planlægge og afvikle events og koncerter, så vil din praktikperiode passe godt hos os. Vi har en lang række eksisterende og nye projekter, som enten skal evalueres/videreudvikles eller helt påbegyndes. Hvis du gerne vil blive bedre til event-management, projektledelse, projektplanlægning, økonomistyring, fundraising, osv., så får du mulighed for at afprøve dette hos os midt i vækstlagsmusikkens maskinrum.

Arbejdsopgaver:

 • Konceptudvikling og planlægning af koncert- og eventprojekter
 • Afvikling af projekterne
 • Dialog med samarbejdspartnere og leverandører
 • Videreudvikling af brandingstrategi
 • Strategi ift. partnerskaber og sponsoraftaler
 • Evaluering og afrapportering

DEN FORMIDLENDE PRAKTIKANT
Vi arbejder pt. på et site med en masse artikler, videoer, m.m. med musikerrelevant viden, som skal være tilgængelig for alle musikere – døgnet rundt. Sitet skal indeholde en lang række artikler, interviews, oversigter, kort, m.m., som vil være brugbare for landets mange musikere, og indholdet skal fungere som hjælp-til-selvhjælp. Vi søger derfor en praktikant, der har stærke skriveevner, og som brænder for at formidle.

Arbejdsopgaver:

 • Artikelproduktion til sitet – incl. interviews af musikere og relevante branchepersoner.
 • Idéudvikling af web-features
 • Videreudvikling af kommunikations- og brandingstrategi
 • PR-strategier ift. partnerskaber og sponsoraftaler

DEN STATISTIK-INTERESSEREDE PRAKTIKANT
Vi skal i gang med en masse surveys, hvor vi skal spørge musikere, spillesteder, organisationer, m.fl. om en række emner, der skal være med til at kortlægge det danske vækstlag.
Vi har derfor brug for en praktikant med interesse for surveys/statistik og musik, der kan indgå i samarbejde med kontoret og opgaven. Vi har tidligere lavet lignende surveys og vil udvide disse for at få større viden om området.
Vi benytter professionelle analyseværktøjer til opgaven.

Arbejdsopgaver:

 • Planlægning af survey-omfang
 • Formulering af interviewguides
 • Dataindsamling
 • Dataanalyse og rapportskrivning
 • Evaluering

For alle praktikstillingerne gælder om dig:
Du er i gang med en relevant uddannelse indenfor kommunikation, journalistik, statistik, eventplanlægning/-management, projektledelse eller lignende og søger et halvt års praktik, hvor du vil arbejde koncentreret indenfor ovennævnte områder i musikken.
Du synes arbejdet med vækstlagsmusik er interessant, og du holder dig f.eks. opdateret omkring, hvad der sker indenfor events og digitale og sociale medier – særligt i musikbranchen.

Derudover vil det være en klar fordel, hvis du kan opfylde nogle af disse ting:

 • Er dedikeret og ansvarsbevidst (alle)
 • Er god til overholde at deadlines – også selvom der er flere ad gangen (alle)
 • Har erfaring med eventplanlægning (den projektledende)
 • Har erfaring med WordPress (den formidlende og den kommunikerende)
 • Skriver og staver godt og har gode kompetencer indenfor kommunikation, PR og sociale medier (alle)
 • Har sans for visuel kommunikation (den formidlende og den kommunikerende)
 • Har kendskab til/erfaring med statistik og analyse (den statistik-interesserede)
 • Kan lide at opsøge historier/nyheder (den formidlende og den kommunikerende)
 • Har indgående kendskab til dét at være musiker – du har evt. selv musikerbaggrund (alle)


HVEM ER VI?
ORA er landsorganisation for vækstlagets musikere, samt for landets øvelokaleforeninger og musikforeninger. Vi er en mindre, men meget aktiv, organisation, som konstant har en masse projekter i gang og ikke mindst nye på tegnebrættet. Vi arrangerer desuden et hav af koncerter – og har lavet mere end 1.500 af dem de seneste 12 år.
ORA arbejder for musikerne på flere forskellige måder. Bl.a. ved at bistå dem med praktiske spørgsmål omkring koncertbooking, karrieremuligheder, støttepuljer, lovgivning, presse og PR samt kontakt til spillesteder og de øvrige brancheorganisationer. Derudover er ORA også initiativtager og arrangør af en lang række koncerter og arrangementer bl.a. Plekter, UHØRT Festival, AuditionDays, EXCITE, Musikerdage og mange flere.

Vi tilbyder dig:

 • Et praktikplads i en organisation, der både arbejder ‘hands-on’ med musikken og arbejder musikpolitisk.
 • En praktikperiode med stor fleksibilitet og selvstændighed
 • Mulighed for at arbejde fokuseret med kommunikation og/eller statistik og/eller strategi og/eller eventplanlægning indenfor den allernyeste musik
 • Egne ansvarsområder
 • Værdifulde og studierelevante erfaringer, der tæller ift. både studiet og dine kommende jobmuligheder
 • Muligheden for at udvide dit netværk i den danske musikbranche
 • At du vil spille en central rolle i vores arbejde og have stor indflydelse og medbestemmelse, både i det daglige virke og ift. vores projekter/kommunikationsstrategi.

Vilkår for alle praktikstillinger:
Arbejdstiden pr. uge kan variere i forhold til dit studies krav – men som udgangspunkt vil den ligge på min. 30 timer om ugen fra senest 1. februar til omkring 30. juni 2018. Praktikforløbet er ulønnet, men vi dækker relevante transportomkostninger.
Arbejdssted: ORAs kontor i indre København.

Motiveret ansøgning og CV sendes til praktik@ora.dk, og der er deadline for begge praktikstillinger søndag d. 16. december 2018 kl. 23.59.

Spørgsmål til praktikstillingerne stilles til organisationsleder Jesper Krüger på 4072 9844 / jesper@ora.dk.

NB! Hvis du ikke skal i studiepraktik, så kan du godt blive en del af ORA-teamet alligevel. Det er nemlig også muligt at blive frivillig hos os, hvor du er med den tid, du har mulighed for, så det passer med eventuelt arbejde, studie, osv..

Tjek desuden ORA på:
www.facebook.com/ORAdanmark